top of page
banner join team2-01.jpg

JOIN TEAM

Hear Form Our Team

311063_๒๐๑๐๓๑_15.jpg

สายฝน กลิ่นหอม

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน

" สมศรีเปรียบเสมือนบ้านหลังเล็กๆ ที่มีความอบอุ่น และเป็นสายใยที่ผูกมัดพวกเราให้สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้ และพัฒนาไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่ "

311063_๒๐๑๐๓๑_9.jpg

TUN MYINT

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกตัดผ้า

" สมศรีให้โอกาสผมได้เรียนรู้ต่างจากที่อื่น รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ทุกคนพร้อมสอน

พร้อมให้คำปรึกษาและให้โอกาส

สามารถปรึกษาคุยกันได้ทุกเรื่อง "

CHADAPORN KESWARAWECH.jpg

ชฎาภรณ์ เกสวราเวช

ตำแหน่ง : Online Sales

" สมศรีให้อิสระในความคิด ให้ความรู้รอบด้านเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้กับตัวเอง"

JIRATCHAYA WONGSAKOL.jpg

จิรัชญา วงศ์สกล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป

“ สำหรับเอิร์น สมศรีไม่ใช่สถานที่ทำงาน แต่มันคือ “ผู้คน” เราอยากมาทำงานทุกวันกับทีมงานเก่ง ๆ และที่นี่คือสถานที่แห่ง “โอกาส” เพราะเราจะได้เรียนรู้และได้รับโอกาสที่ดีหลาย ๆ อย่างจากที่แห่งนี้ค่ะ “

PAWINEE SOUKJAROERN.jpg

ภาวินี สุขเจริญ

ตำแหน่ง : Merchandiser

“ เป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้ ได้ทำอะไรใหม่ๆ และพร้อมรับฟังความคิดเห็นอย่างไม่ปิดกั้น  ทำให้เรากล้าที่จะแสดงความเห็นหรือกล้าที่จะลงมือทำอะไรมากยิ่งขึ้น รวมถึงทางสมศรีตัวทำให้ตัวเราไม่หยุดพัฒนา เพราะมีคอร์สต่าง ๆ ให้เรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอด “

97047.jpg

มาริษา พงศ์พิริยะจิต

ตำแหน่ง : HR Officer

" ที่นี่เป็นทั้งแหล่งที่ให้เรียนรู้แนวทางใหม่ และเปิดรับแนวทางที่มากจากความคิดเห็นของตัวเรา รู้สึกว่าตนเองกำลังพัฒนาขึ้นไปพร้อม ๆ กับองค์กรที่กำลังเติบโต"

bottom of page