top of page

SOMSRI'S CULTURE

สมศรีมีเสื้อ รับผลิตเสื้อยืด สกรีน ปัก ออกแบบ เสื้อโปโล ยูนิฟอร์ม
01:16

องค์กรของเรายึดถือความสุขเป็นสำคัญ ความสุขในการทำงาน ความสุขของทีมงาน และความสุขของลูกค้า ดังนั้นเราจึงผลักดันสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีอยู่เสมอ มีสวัสดิการที่คอยส่งเสริมทีมของเราพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเป็นนิสัย และทีมงานของเราที่นี่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้างเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน คือ เราจะไม่หยุดพัฒนา

สิ่งสำคัญทั้ง  5 ประการนี้ ได้เริ่มจากการตั้งเป้าหมายและลงมือทำเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าหากปราศจากความร่วมมือจากพนักงานทุกท่านผลลัพธ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย บริษัท สมศรีการ์เมนท์ จำกัด มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในการบรรลุผล โดยการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน ความริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างผลงานที่น่าประทับใจเหนือความคาดหมาย น่าจดจำ รวมถึงพนักงานมีจิตใจที่ดีพร้อมช่วยกันบรรลุผลงานที่มีคุณค่า เพื่อให้บริษัทเติบโตไปพร้อมกับพนักงานทุกคน

แองเคอ 1
DSC08590
DJI_0298
DJI_0305
DJI_0304
DSC08341
DSC08386
DSC08158
DSC08356
DSC08398
DSC08457
cd0dca83193a01d415afc4334833b9b5a_27975535_210816_6
cd0dca83193a01d415afc4334833b9b5a_25972094_210816_0
cd0dca83193a01d415afc4334833b9b5a_27975535_210816_7
cd0dca83193a01d415afc4334833b9b5a_25972094_210816
cd0dca83193a01d415afc4334833b9b5a_27975535_210816_1
cd0dca83193a01d415afc4334833b9b5a_27975535_210816_2
cd0dca83193a01d415afc4334833b9b5a_27975535_210816_3
cd0dca83193a01d415afc4334833b9b5a_27975535_210816
bottom of page