top of page

เราตั้งใจจะเป็นโรงงานผลิตเสื้อที่ง่ายที่สุดในโลก

รูปภาพใช้ประกอบ_๒๐๐๓๑๘_0146.jpg

บริษัท สมศรีการ์เมนท์ จำกัด หรือ สมศรีมีเสื้อ คือบริษัทธุรกิจผลิตสิ่งทอทุกชนิด เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยคุณ ธนพล อรุณศิริ (CEO) ในปี 2017 จนถึงปัจจุบัน บริษัท สมศรีการ์เมนท์ จำกัด
เป็นผู้ผลิตที่เน้นเรื่องการบริการผ่านสินค้า เราจึงกล้าการันตีเรื่องคุณภาพสินค้าและการให้บริการกับลูกค้าทุกท่าน

Save your memories, save with Somsri

“บันทึกทุกเรื่องราวประทับใจของคุณที่สมศรี”

20190320_190513_0036.jpg

OUR CORE VALUES

A

Antifragile

B

Better

C

Creative

D

Dissussive

E

Easy

แข็งแกร่ง
ยืดหยุ่น
เรียนรู้
ปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปรับตัวตลอดเวลา

 

มีอิสระทางความคิด
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

สื่อสารและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมา

ง่ายที่สุด
เร็วที่สุด
ประสิทธิภาพสูงสุด

JOIN US

thanapon (13).jpg
20190320_190513_0017 (2)
o15a6f30fd4cde096d48fb17ffed1657b_38294872_190513_0001 (1)
รูปภาพใช้ประกอบ_๒๐๐๓๑๘_0029 (2)
รูปภาพใช้ประกอบ_๒๐๐๓๑๘_0023
รวมภาพกิจกรรม_210815_1
cd0dca83193a01d415afc4334833b9b5a_27975535_210816_1
cd0dca83193a01d415afc4334833b9b5a_27975535_210816_2
cd0dca83193a01d415afc4334833b9b5a_27975535_210816_3
รวมภาพกิจกรรม_210815_1_edited

เมื่อพูดถึงธุรกิจโรงงาน ธุรกิจการ์เมนท์ สำหรับคนรุ่นใหม่คงทำหน้าหยี ใส่
และคิดว่า หันไปทำ ธุรกิจ Starup หรืออะไรที่ได้เจอกับคนรุ่นใหม่ ๆ คงจะดีกว่า

แต่กลับกันผมที่ กระโดดเข้ามาก่อตั้งธุรกิจการ์เมนท์ตั้งแต่ตอนอายุ 17
คิดแตกต่างออกไป เราเชื่อว่าถึงแม้ การทำโรงงานจะต้องมีการบริหารจัดการรูปแบบเก่า
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง iso การจัดทำ KPI หรือการบริหารคนต่างๆ ที่ทำแบบรูปแบบเดิมๆ ที่ดูน่าเบื่อ

แต่วิธีการคิดแบบ Startup และความคิดการทำธุรกิจรูปแบบใหม่สามารถประยุกต์ใช้
ในการบริหารองค์กรได้อยู่เสมอ ถึงแม้จะใช้กับธุรกิจสมัยเก่าก็ตาม

จุดเด่นของสมศรีมีเสื้อ จึงเริ่มตั้งแต่จุดตั้งต้น ที่เราพยายามบริหารคนแบบคนรุ่นใหม่
ในการทำงานร่วมกันที่ให้ทุกคนได้สื่อสารกันอย่า
งทั่วถึง  

และมีวิสัยทัศน์แบบเดียวกับองค์กรยุคใหม่

“เราจะเติบโตไปเป็น eCommerce ไม่ใช่โรงงาน ”

ดังนั้นวิธีคิดในการทำงานของเรา คือ START UP ไม่ใช่ โรงงาน

เราเชื่อว่าทีมงานของเรา มีฝันร่วมกันที่อยากเปลี่ยนแปลงความยุ่งยากของการ์เมนท์ ให้เป็นเรื่องง่ายไม่วุ่นวายเหมือนที่แต่ก่อนเคยมี โดยที่เราตั้งใจที่จะก่อตั้งองค์กรนี้
เพื่อ “ส่งต่อความสุขให้ลูกค้าผ่านเสื้อของเรา” จากใจของพนักงานทุกคนจริงๆ

  ธนพล อรุณศิริ : CEO

               องค์กรของเรายึดถือความสุขเป็นสำคัญ ความสุขในการทำงาน ความสุขของทีมงาน และความสุขของลูกค้า ดังนั้นเราจึงผลักดันสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีอยู่เสมอ มีสวัสดิการที่คอยส่งเสริมทีมของเราพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเป็นนิสัย และทีมงานของเราที่นี่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้างเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน คือ เราจะไม่หยุดพัฒนา

               เราเชื่อมั่นในสินค้าของเรา ที่จะมอบประสบการณ์ในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เชื่อมั่นในพนักงานของเรา ที่ช่วยผลิตสินค้าคุณภาพให้กลายเป็นความสุขผ่านการบริการจนถึงมือลูกค้า และ เราเชื่อมั่นในความเท่าเทียม ที่ทุก ๆ คนจะสามารถแสดงความคิดเห็น แบ่งปันแนวคิด มุมมองใหม่ๆ ถึงกันได้โดยไม่มีวัยวุฒิมาปิดกั้น

WELFARE BENEFIT
outing trip.png

Outing Trip

Mental Health Leave

birthday.png

Birthday Gift

snack bar.png

Snack Bar

bonus 10_.png

Anniversary Bonus

happily.png

Happily App.

boardgames.png

Board Game

health.png

Health at Work App.

Team Rewards
 

OUR CLIENT

messageImage_1675139584113.jpg
bottom of page